Address: 2/35A Ngo Quyen Street, Quarter 7, Hoc Mon Town, Ho Chi Minh City
Warehouse: 227/76 Tran Thi Doc Street, Ap Thoi Tu 2, Thoi Tam Village, Hoc Mon District, HCMC
Hotline: 0974 6789 68 - 0933 116 468
Email: quocquynh@gmail.com
Liên hệ đặt hàng